İş Başvuru Formu

İş Başvuru Formu

KİŞİSEL BİLGİLER

Size ulaşamadığımızda iletişime geçilecek kişi

TERCİH EDİLEN GÖREV

EĞİTİM DURUMU

İŞ TECRÜBESİİhtisas Alanları ve Alınan Kurslar

Kurs ve Seminerin Adı

Tarih / Süre

Düzenleyen Kurum


Yabancı Diller

Yabancı Dill

Öğrenilen Kurum

Seviye


Bilgisayar Lisansları ve Dereceleri

REFERANSLAR

Çalıştığınız şirketlerde performansınızı değerlendiren yöneticileriniz

Firma

Adı Soyadı

Ünvan/Görev

Tel 

Yukarıda belirtilen tüm bilgilerin doğru olduğunu beyaneder, işe alınmam halinde bu bilgilerin yanlış ya da yalan olduğu tespit edildiğinde iş akdinin, İş Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği fesh edilmesini kabul ederim.

İş başvuru formunda paylaşacağınız tüm kişisel bilgileriniz, iş başvurusu ve değerlendirme süreçlerinde tarafımızca işlenecektir.

6698 Sayılı Kisisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz APPRİVA TEKSTİL GİYiM SANAYi VE TiCARET ANONİM ŞiRKETi (“Şirket”) olarak çalışan adayımız olmanız nedeni ile Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren halleri haricinde, kişisel verilerinizin incelenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

Şirketinize yapmış olduğum iş başvurumun incelenmesi nezdinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ikametgah, mail adresi, telefon gibi kişisel verilerimin ve işe alım şartlarının yerine getirilebilmesi kapsamında sağlanan referansların uygun bir pozisyon için özgeçmişimin değerlendirilmesini teminen bu verilerimin, “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Bilgilendirme Metni” yazısında belirtilen amaçlar ve kapsam çerçevesinde şirketiniz tarafından işlenmesine ve aktarılmasına, bu kapsamda silinmesine, anonim hale getirilmesine ve sair surette işlenmesine ve muhafazasına açık rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

Appriva Tekstil tarafından tarafıma tebliğ edilen aydınlatma metni uyannca;